Tag: Dagens Samhälle

Kristdemokraterna: ”Hur länge kan vi bygga städer som folket inte vill bo i?”

”Det som gör mig orolig är motviljan mot att faktiskt…Svenska träskyddsföreningen: ”Kommunerna måste bli bättre på att återvinna trä”

”Mölndals kommun har valt att gå före och tolka…Innovation Hub North: ”Det är dags att framtidssäkra våra städer”

”Jag efterlyser ett ramverk för svenska kommuners arbete…Verdis: ”Den nya lagen kan minska återvinningen”

”Vi upplever att väldigt många kommuner inte har insett vad övertagandet…Fair Transport: ”Kommunerna måste ställa hållbarhetskrav på transporter”

”Politikerna behöver göra det möjligt att gå…SGBC: ”Klimatanpassningen av vår byggnation går för långsamt”

SGBC:s vd Lotta Werner Flyborg uppmanar till större politiskt engagemang för…SGBC: ”Klimatanpassningen av vår byggnation går för långsamt”

”Många kommuner stod handfallna under sommarens…Debatt: ”Vi behöver en politik som stöttar hållbart byggande”

”Vi välkomnar högre krav på hållbarhet i…Förbättrade möjligheter att sopsortera i fyra bostadsområden

Eidar satsar stort på ekologisk hållbarhet, bland annat genom att successivt förbättra möjligheterna att sopsortera i bolagets bostadsområden. De största bostadsområdena med minst 100 lägenheter har prioriterats och under 2022 har ytterligare fyra…NCC bygger 526 lägenheter åt NREP i Åbo, Finland

NCC ska bygga hyreslägenheter i Åbo, på uppdrag av NREP. Bostäderna…