Tag: Vatten

Stabil handläggningstid för prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

Verksamheter som påverkar miljön ska prövas för att säkra människors hälsa och miljön. Räknat på medianvärdet tog…Smart och klimatanpassad vattenhantering visas upp på Stockholm Smart City

Den 22–23 maj är det dags för Stockholm Smart City Conference & Expo. På mässan kommer Wavin att presentera sitt koncept för en smart och klimatanpassad….Norconsult tecknar flera nya avtal med Trelleborgs kommun

Norconsult Sverige har ingått två nya ramavtal med Trelleborgs kommun gällande…Senaste Vattenbarometern: Bara en av tre svenskar tycker det är lätt att spara vatten

Klimatförändringar och föråldrade VA-infrastrukturer riskerar att vatten som resurs…Nytt stöd skapar utsläppsminskning med sidonytta för VA-bolag

Den svenska VA-sektorn har ett stort investeringsbehov för att kunna säkra framtidens vattenförsörjning, uppskattningsvis…Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet

För varje spolning i dusch, handfat och toalett, försvinner värdefull energi rakt ut i avloppet. Vattnet vi spolar ut har…Einar Mattssons åtgärder gav 15% vattenbesparing

Einar Mattssons energigrupp har tillsammans med driftorganisationen effektiviserat vattenanvändningen i Einar Mattssons…PFAS långt under gränsvärdena i Örebro kommuns dricksvatten

PFAS är en stor grupp miljöskadliga kemikalier som lätt sprids med vatten, jord och luft. Framöver…Årets Göran Bredinger-stipendium: Smart teknik för hållbar vattenkonsumtion

Det behövs smart teknik för att främja hållbar vattenkonsumtion och minska riskerna för läckage i hus och hem. Nu får…Nytt projekt hjälper Vattenriket leda från framtiden

Vattenriket får medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att genomföra ett så…