Tag: AWS

AWS svenska datacenter bland de första i Europa att använda kraften hos växter för att minska koldioxidutsläppen

Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) har möjlighet att minska utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent under bränslets livscykel jämfört med diesel – nu övergår AWS…Nätverk för cirkulärt byggande etableras i Skellefteå

I Skellefteå ska aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas i ett nätverk för cirkulärt byggande. Projektet…Centrum för cirkulärt byggande blir nytt dotterbolag till IVL

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, blir nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Samverkansarenan…Nya digitala samarbeten ökar återbruket i byggsektorn

Den IVL-ledda återbruksarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har…Ny lösning från CCBuild och White: Laserscanning effektiviserar återbruket

Nu lanserar CCBuild och White Arkitekter en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där…Återbruk även av tekniska installationer – Bengt Dahlgren visar vägen för cirkulär ekonomi

Under senare år har återbruk äntligen gjort sitt inträde på byggbranschens arena. Från att i stort sett rutinmässigt ersätta gammal med nytt, visar både beställare, projektörer och entreprenörer ett allt större intresse för återbruk. Välkommet, eftersom återbrukstänkande är ett nödvändigt steg mot en cirkulär ekonomi….