Tag: Boverket

Nytt innovationsprogram för framtidens byggda miljö och mobilitet

Shift2Access är ett av fem nya innovationsprogram som blir del av en tioårig svensk insats för omställningen…ChromoGenics dynamiska glas i Boverkets nya huvudkontor

I ett banbrytande projekt med höga krav på miljöprestanda bygger Skanska det nya…Halverad klimatpåverkan för Rikshems senaste nyproduktion

Rikshems senaste nyproduktion, ett flerfamiljshus i Blombacka i Södertälje har fått resultatet 138 kgCo2/m2 BTA i den…Boverket: Byggsektorns utsläpp av växthusgaser ökar

Bygg- och fastighetssektorn fortsätter stå för en stor del av vår miljöpåverkan, visar…Gör om, gör rätt Boverket!

– Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö går helt emot vad internationell…BRA KLIMATVAL redan i kostnadskalkylen

Idag är det är viktigt att kunna göra smarta val när man räknar på ett projekt, både vad gäller kostnader och klimatpåverkan. Ett företag…Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter

Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av…Gröna städer är viktiga för framtiden – EU-delegater träffas i Malmö den 14–15 juni

Europas städers och tätorters snabba gröna omställning brådskar och den byggda miljön…Riksbyggen välkomnar Boverkets förslag om gränsvärden för klimatdeklarationer

Nu har Boverket publicerat ett förslag om gränsvärden och utvidgning av dagens klimatdeklarationer för…Loungemöbler av spillmaterial

På byggarbetsplatser används mängder av material under…