Tag: fastighetsförvaltning

Sensorer i Kfasts lägenheter minskar klimatpåverkan

Kfast sätter upp sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet i sina lägenheter. Detta…Einar Mattssons åtgärder gav 15% vattenbesparing

Einar Mattssons energigrupp har tillsammans med driftorganisationen effektiviserat vattenanvändningen i Einar Mattssons…Resan mot hållbara byggnader: Experter delar viktiga drivkrafter för investeringar inom ESG

I och med införandet av nya ESG-bestämmelser (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) i många länder, inklusive…Resona rustar för fortsatt tillväxt

Resona ska vara klimatneutrala 2030 och planerar att dubbla projektvolymen till utgången…Därför spelar IoT en viktig roll för att uppnå hållbara arbetsplatser

IoT-system (Internet of Things) besitter en betydande potential att medverka till en potentiell minskning av de globala…Johanna Bjurskog blir Riksbyggens nya hållbarhetschef

Från den 1 september axlar Johanna Bjurskog rollen som hållbarhetschef på Riksbyggen. Johanna kommer…SKB fortsätter att investera för ett hållbart byggande och fastighetsbestånd

I en tid då många företag sätter sin utveckling på…Tre framgångsfaktorer och två problem för framtidens städer

Vårt nya beteendemönster grundlagt under pandemin med mer tid spenderad i våra hem har banat väg för en…Lone Feifer: Hållbart byggande är nyckeln för framtidens städer

Trots en stor miljömedvetenhet i Sverige, så finns det idag ett behov av mer klimatsmarta och hälsosamt utformade byggnader och bostäder. Vi behöver spendera jordens resurser på ett mer hållbart sätt – vilket inkluderar…