Tag: rapport

Stabil handläggningstid för prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

Verksamheter som påverkar miljön ska prövas för att säkra människors hälsa och miljön. Räknat på medianvärdet tog…Ny rapport från PwC: Klimatförändringarna riskerar att rasera produktionen av mat och mineraler till år 2050

Hela 90 procent av världens risproduktion kan hotas av den globala uppvärmningen år 2050. Dessutom, drygt 70 procent av världens produktion av kobolt och litium, som är…Klimatpolitiska rådet: ”Regeringens klimatpolitiska handlingsplan för Sverige in på en onödigt riskfylld väg!”

Den klimatpolitiska handlingsplanen ger inte svar på hur Sveriges klimatmål ska nås, varken…ArkDes släpper ny rapport om gestaltad livsmiljö – Hållbarhet, kvalitet och ekonomi

Nu släpper ArkDes rapporten Hållbarhet, kvalitet och ekonomi. Rapporten är en…Plåt & Ventföretagen: ”Sverige behöver ett skatteavdrag som gynnar klimatomställningen”

Rotavdraget har haft betydelse för att minska efterfrågan på svarta tjänster. Samtidigt…Konjunkturinstitutet: ”Fördelningseffekter av klimatpolitiken hanteras bäst med annan politik”

Höga ambitioner inom klimatpolitiken kan ge kännbara fördelningseffekter. Omfördelning hanteras dock bättre med fördelningspolitiska instrument än genom justeringar av klimatpolitiken. Klimatpolitikens…Ny TMF-rapport: Så minskas klimatavtryck med hållbara renoveringar

Fastighetsägare som gör en renovering med standardprodukter bidrar till 71 procent…Miljöbästa Bilar 2024

Gröna Mobilister ger konsumenter oberoende konsumentupplysning…Ny rapport från Byggcheferna: Klimatledarskapet i byggsektorn brister

Trots att byggsektorn ansvarar för stora delar av Sveriges klimatpåverkan saknar cheferna förutsättningar att ta ansvar…Åtta av tio vill se mer grönska i staden för att värna om den biologiska mångfalden

Bevarandet av den biologiska mångfalden och ekosystemen har inte bara ett egenvärde, utan…