Tag: ZEQL (Zero Emission Quicklime)

Elektrifierat fabrikskoncept för tillverkning av klimatneutral kalk lanseras

Bolagen har sedan våren 2022 samarbetat för att tillsammans skapa en elektrifierad process för…Forskningsprojekt utforskar cirkulära flöden av glasull

LINK Arkitektur ingår i projektsatsningen Re:FAB, som finansieras av Vinnova. Inom projektet…Först i Sverige med cirkulärt abonnemang på vitvaror för hyresvärdar

Syftet med tjänsten från Electrolux är att förlänga produkternas livstid genom en hyrmodell där all service ingår. Hela 68 procent av större hyresvärdar i Sverige uppger att…Fortsatt finansiering säkrad för en västsvensk fossiloberoende och konkurrenskraftig processindustri

Klimatfrågan är avgörande och de relaterade samhällsutmaningarna många för processindustrin, som stod för en tredjedel av de koldioxidutsläppen i Västra Götlandsregionen år 2019. Nu är det…Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan – med fokus på EPD:er

Vinnova, Energimyndigheten och Formas stöder bland annat ”Strategiska innovationsområden”. Ett av sjutton…Nytt forskningsprojekt: Återvunnet aluminium ska ge effektivare fordon

Elektrifiering inom transportbranschen är viktigt…Är det mer hållbart att köpa kylskåp och spis som tjänst, i stället för som produkt?

Det ska nu testas hos bostadsbolaget SKB som en del…24 miljoner till forskning för en hållbar metallindustri

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysning ” Hållbar metallindustri – Materialförsörjning”. Det är sju…