Tag: Växjö

Radikal implementering för klimatneutrala städer

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor…Klargörande från MÖD avseende tillämpningen av miljöbalkens försämringsförbud för vattenmiljö

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har genom dom meddelad den 25 oktober 2023 klargjort flertalet frågor om tillämpningen av försämringsförbudet för vattenmiljö i 5 kap. 4 § miljöbalken, i synnerhet…Nytt miljötillstånd viktigt för sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning

VA SYDs ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av…Växjö kommun deltar i internationell arkitekttävling – planerar för ny stadsdel

Växjö kommun står för ett av fem svenska tävlingsområden när Europan, en internationell arkitektur- och stadsbyggnadstävling, öppnar…Världens första cirkulära anläggning för att återvinna PEX-rör är igång

Det betyder nu att PEX-rören kommer kunna produceras baserat på 100% kemiskt återvunnet…Stena Recycling rustar för att kunna återvinna 10 000 ton fordonsbatterier per år

Med en ökande elbilsförsäljning och en krympande tillgång…Ny lösning från Stora Enso: Återvinningsbart, fiberbaserat skum för skyddsförpackningar

Förpackningsmaterial i plast, som fossilbaserade skummaterial, har alltmer spelat ut sin roll i vårt moderna samhälle som strävar efter att minska plastanvändning och -avfall och övergå…Bona i samarbete med Bower för ökad plaståtervinning

Bona inleder samarbete med återvinningsappen Bower som gör det möjligt att panta plastförpackningar från Bona. Genom Bowers pantsystem uppmuntras fler till att återvinna mer och därmed bidra till…